Nulla külső energiaigény” stratégia Fermentor létesítése a biogáztermelés növelésére a Magyar Cukor Zrt. kaposvári telephelyén (KEOP4.4.0/A/09)

Biogáztiszító-üzem

Nulla Külső energiaigényű cukorgyártás-hálózatra termelő biogáz-tisztítás megvalósítása” Projektazonosító: KEOP-4.10.0/B/12-2013-0132

 

A biogáztisztítás

Az 1 milliárd forintot meghaladó beruházás, az évente 10 millió köbméter biogáz megtisztítására alkalmas biogáz tisztító állomás, amit az Agrana csoporthoz tartozó Biogáz Fejlesztő Kft. valósított meg a cukorgyári telephelyen. A projekt költségvetésének felét, 503 450 000 forintot  KEOP 4.10.0/C/12 pályázatban elnyert EU-támogatás biztosítja.

Nyílt nap az MC Zrt. telephelyén

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az európai állampolgárok éve alkalmából elindította az Uniós Fejlesztések nyílt napja – séta a kulisszák mögött elnevezésű programját. A cél az, hogy megmutassuk, hogy az európai uniós tagság mennyi mindennel járult hozzá hazai vállalkozások fejlődéséhez.

A programsorozathoz az MC Zrt. is csatlakozott, így a nyílt napon a látogatók betekintést nyerhetnek az uniós támogatásból megvalósult újításokba. Az érdeklődők a vállalat kaposvári üzemében reggel 10 órától 13 óráig megismerkedhetnek a biogáz termelés folyamatával. A részvétel ingyenes.

A programmal kapcsolatos további részletekért kérjük, látogasson el a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapra. Szeretettel várunk mindenkit az MC Zrt. kaposvári üzemében (Kaposvár, Pécsi utca 10-13.), március 2-án 10 órától!

Újabb fermentort épített a Biogáz Fejlesztő

A Magyar Cukor Zrt. projektcége, a Biogáz Fejlesztő Kft. 2011 márciusában kezdte el a még fel nem dolgozott alapanyagból kinyerhető biogáz előállítására egy újabb fermentor építését. A projekt tervezett költsége 1 081 354 669 Ft, melynek felét – 540 677 335 Ft-ot – a KEOP-programban elnyert, európai uniós pályázati forrás biztosítja. A most elkészült fermentorban nem pusztán a cukorrépa-feldolgozási kampányidőszakban eddig biogáztermelésre fel nem használt répaszeletből fejlesztenek biogázt, hanem az év további részében egyéb alapanyagokból (melasz és korpa) szintén biogázt fognak előállítani. Az így termelt gázmennyiség a kampányidőszakban csaknem teljes mértékben kiváltja a cukorgyár tulajdonában lévő erőmű alternatív tüzelésű kazánjainak földgázfelhasználását. A kampányidőszakon kívül a termelendő 6,6 m m³ biogázt a MC Zrt. a melaszszárító-állomás a MC Zrt. központi fűtési rendszere, valamint a kaposvári városi fürdő használja fel.

Sajtónyilvános nyitórendezvénnyel vette kezdetét a projekt

A Magyar Cukor Zrt. a világ első olyan cukorgyára lesz, amely külső energiaigény nélkül üzemel – tudtuk meg október 10-én a cég kaposvári telephelyén tartott sajtótájékoztatóval egybekötött nyitórendezvényen. A harmadik biofermentor építéséről Hájos László, a Biogáz Fejlesztő Kft. ügyvezetője tartott előadást, amelyből kiderült: a cukorgyár versenyképességét csak így tudják megőrizni. A fejlesztés uniós támogatásból, az Új Széchenyi Terv keretében valósul meg, az 1,1 milliárdos beruházás felét, 540 millió forintot nyertek el a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatán.

Nulla külső energiaigény

A KEOP-2009-4.4.0 pályázati konstrukció fontos célja a megújuló energiaforrások kiaknázásának fokozására, így a biogáz termelésére irányuló beruházások elősegítése. A megújuló energiaforrások (köztük a biogáz), ugyanis alkalmazhatóak villamos energia-, illetve hő- és villamos energia együttes, kapcsolt előállítására, illetve a keletkező biogáz – tisztítás után – a földgázhálózatba táplálható biometán termelésére. Az ilyen típusú projektek megvalósulása a megújuló források szélesebb körű alkalmazását és nagyobb részarányát biztosítja, hozzájárulva a helyi- és a nemzeti szintű energiastratégiai célkitűzések teljesítéséhez, valamint fontos lépéseket jelentenek az energetikai és a környezeti fenntarthatóság irányába. Hazánk kedvező mezőgazdasági adottságai miatt a biomassza alapú energiatermelés, ezen belül is a biogáz termelésének növelés megfelelően illeszkedik ezen célkitűzésekhez.