Nulla külső energiaigény” stratégia Fermentor létesítése a biogáztermelés növelésére a Magyar Cukor Zrt. kaposvári telephelyén (KEOP4.4.0/A/09)

Biogáztiszító-üzem

Nulla Külső energiaigényű cukorgyártás-hálózatra termelő biogáz-tisztítás megvalósítása” Projektazonosító: KEOP-4.10.0/B/12-2013-0132

 

1. Új hasznosítási lehetőségek


A Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MC Zrt.) Kaposvári Cukorgyárában a répafeldolgozás után visszamaradó répaszelet mezőgazdasági és állattartási célú felhasználása csökkenő tendenciájú, emiatt folyamatosan keresni kell az anyag hasznosításának új lehetőségeit. A helyi szakemberek több mint 4 éves, intenzív és eredményes saját kutatási-fejlesztési tevékenységének eredményeképpen a megoldást a répaszeletekből biogáz fermentációs eljárással történő termelésében találták meg, amelynek megvalósítására a saját kísérleti berendezéssel szerzett tapasztalatok alapján két, egyenként 12 ezer m³ térfogatú fermentort építettek. (A feldolgozás során visszamaradó répaszeleteknek a fermentorok csak egy részét tudják feldolgozni.) A termelés 2007 októberében indult meg. A termelt biogázmennyiséget a Kaposvári Cukorgyár üzemi erőművében hasznosítják – nem elhanyagolható mértékben kapcsoltan termelt – hő- és villamos energia előállítására, éves szinten közel 9 millió m³ földgáz felhasználását kiváltva.

A biogáz-termelés sikeres, a tervezési paramétereket messzemenően visszaigazoló megvalósítása, a berendezések és a folyamatok várt hatékonyságú működése az MC-t további fejlesztésekre ösztönzi.