Nulla külső energiaigény” stratégia Fermentor létesítése a biogáztermelés növelésére a Magyar Cukor Zrt. kaposvári telephelyén (KEOP4.4.0/A/09)

Biogáztiszító-üzem

Nulla Külső energiaigényű cukorgyártás-hálózatra termelő biogáz-tisztítás megvalósítása” Projektazonosító: KEOP-4.10.0/B/12-2013-0132

 

Bemutatkozás

A Biogáz Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (Biogáz Fejlesztő Kft.) a Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Magyar Cukor) 100%-os tulajdonában lévő, az anaerob iszap utófermentálásra létrehozott projektcég. A projekt a projektcég tulajdonosának tevékenységéhez teljes mértékben illeszkedik, hiszen a Magyar Cukor kaposvári telephelyén az ország egyik legnagyobb biogáz erőműve működik immáron 2007 óta, mely üzemeltetés során felhalmozódott tapasztalatok hasznosulnak – a jobb alapanyag felhasználás és kisebb környezeti terhelés érdekében – a Biogáz Fejlesztő Kft. jelenlegi és jövőben tervezett projektjeiben egyaránt.

A Magyar Cukor az osztrák Agrana élelmiszeripari csoporthoz tartozó cukoripari vállalat. A Magyar Cukor az egyetlen cukortermelési kvótával rendelkező cukoripari vállalat Magyarországon. Az ország egyetlen, működő cukorgyára, amely Kaposváron található (Kaposvári Cukorgyár), mintegy 730 ezer tonnás cukorrépa-feldolgozási kapacitással rendelkezik, amely a 105 ezer tonnás, a magyar cukorfogyasztás harmadát fedező cukormennyiség megtermelését teszi lehetővé.

A cukorrépa-feldolgozás hő- és villamos energia igényének fedezésére 2007-ig primer energiaforrásként a cukorgyár kizárólag földgázt használt fel. Ekkor üzembe lépett a helyi szakemberek tervező-fejlesztő tevékenységének eredményeként megépített két anaerob fermentor, amelyekben a cukorrépa feldolgozása után visszamaradó répaszeletből megkezdődött a biogáz termelése és a cukorgyártási időszakban a földgáz biogázzal történő kiváltása.

A Biogáz Fejlesztő Kft. 2007-ben kezdte meg saját kutatás-fejlesztésére épülő technológiával a  préseltszelet- és répatörmelék-alapú biogáz termelését.  2x13 000 m³-es fermentor létesült, amely napi 1000 t/nap szubsztrát beadással 100 napos kampány alatt 100 000 t/nap szelet beadással  150 000 m³/nap biogáz termelésére képes.

2010-ben KEOP támogtással 3000 m³ -es utófermentor létesítését kezdték meg a fermentorokból kilépő fölös iszapmaradék biogáz-tartalmának kinyerésére. Így további 7000 m³/ nap biogáz termelése valósul meg 2011 eleje óta.

A jelenlegi (KEOP-4.4.0-2009) 540 millió forintos támogatás révén  28 m magas és 27,5 m átmérőjű vasbetonszerkezetű 16 000 m³ (teljes) térfogatú fermentortartály épül, amelynek maximális biogáztermelő kapacitása 3125 Nm³/h = 75 000 Nm³/nap lesz.

A kampányidőszakon kívül 6,6 millió m³ biogázt termel majd a rendszer, amelyből  a cukorgyár melaszszárító állomása: 3,6 millió m³-t, a cukorgyár központi fűtési rendszere: 2 millió m³-t, a kaposvári városi fürdő pedig  1 millió m³-t használ majd fel.