Nulla külső energiaigény” stratégia Fermentor létesítése a biogáztermelés növelésére a Magyar Cukor Zrt. kaposvári telephelyén (KEOP4.4.0/A/09)

Biogáztiszító-üzem

Nulla Külső energiaigényű cukorgyártás-hálózatra termelő biogáz-tisztítás megvalósítása” Projektazonosító: KEOP-4.10.0/B/12-2013-0132

 

4. További projektek

A BF Kft a „nulla külső energia” projekt keretében a jövőben egy, a biogázt a földgázhálózatba táplálásra alkalmas tisztaságúra tisztító biometán tisztító projektet tervez megvalósítani, mely a MC egyéb fermentoraiban termelt biogázt használja majd fel.

Az MC és a Biogáz Fejlesztő Kft. három projektjének kapcsolatait az ábra szemlélteti.

A Kaposvári Cukorgyár és BF Kft. projektjeinek kapcsolatrendszere

Az elmondottakból következik, hogy a projekt megvalósítása jelentős mértékben járul hozzá a termelésnek a fenntarthatóság irányába való elmozdulásához, amellyel társadalmi érdekeket szolgál.

Mivel a tervezett környezetvédelmi célú beruházás jelentős beruházási költséggel jár, és hosszú megtérülésű, ugyanakkor a projekt céljai szorosan illeszkednek a KEOP-2009-4.4.0 pályázati konstrukció célkitűzéseihez, a BF Kft. pályázatot nyújt be az adott konstrukcióban elnyerhető vissza nem térítendő támogatásra. Jelen összeállítás a pályázat megalapozásához előírt megvalósíthatósági tanulmányt tartalmazza.