Nulla külső energiaigény” stratégia Fermentor létesítése a biogáztermelés növelésére a Magyar Cukor Zrt. kaposvári telephelyén (KEOP4.4.0/A/09)

Biogáztiszító-üzem

Nulla Külső energiaigényű cukorgyártás-hálózatra termelő biogáz-tisztítás megvalósítása” Projektazonosító: KEOP-4.10.0/B/12-2013-0132

 

6. Gazdaságosság

Az új fermentort és a technológiának a fermentor üzemeltetéséhez szükséges bővítéseit az MC és a Biogáz Fejlesztő Kft. között létrejött szerződéseknek megfelelően (Management szerződés, Bérmunka-szerződés, Bérleti és szolgáltatási szerződés [M20-M20,A,B,C, M23-M24]) a BF Kft. valósítja meg és üzemelteti. A termelési folyamat inputjai az MC által rendelkezésre bocsátott répaszelet, melasz, szappanos víz, glicerin és korpa, mint a biogáz-termelés alapanyagai, továbbá szintén az MC által rendelkezésre bocsátott segédanyagok (foszforsav, vasklorid, orgavit, habzásgátló), valamint az MC-től vásárolt villamos energia.


A beruházási költségen túl a BF-et terheli a fermentor üzemeltetéséhez felhasznált – a termelt gázmennyiséggel arányos –, MC-től vásárolt villamos energia költsége, a karbantartás, a szükséges humán erőforrás és a management – egyébként meglehetősen alacsony – költsége. Tevékenységéért a Biogáz Fejlesztő Kft. az előírt minőségben megtermelt biogáz egységére vonatkoztatott biogázgyártási bérmunkadíj (13,5 Ft/Nm³) számlázására jogosult, amely biztosítja az említett költségek fedezetét. A termelt gázmennyiséggel arányos díjazás ösztönzi a termelőt a technológiában rejlő lehetőségek maximális kihasználására.

A folyamatba belépő alap- és segédanyagok, továbbá az output termékek (biogáz, szennyvíz, fermentlé) a termelési folyamat során mindvégig az MC tulajdonában maradnak, illetve kerülnek.

A beruházási költség saját részének fedezetét az MC tőkeemeléssel és/vagy tagi hitellel biztosítja, akárcsak az utófermentor létesítését célzó korábbi projekt finanszírozásánál.

A Biogáz Fejlesztő Kft. fermentor-projektjének megvalósítási költsége 1086,5 M Ft. A kiviteli tervezés, engedélyezés időszaka kb. 3 hónap, a 2011 márciusában kezdődő kivitelezés időtartama pedig kb. 6 hónap. Az ütemezés szempontjából, a cukorgyártás szezonális jellege miatt (cukor „kampány” szeptember-december között) az építési munkálatok időben be vannak határolva. Ugyanez indokolja a pályázat benyújtásának időpontját is.

Az üzembe helyezés után a projekt energetikailag és gazdaságilag fenntartható, a berendezések működése az MC és a BF Kft. között létrejött szerződésekből levezethetően gazdaságos.