Nulla külső energiaigény” stratégia Fermentor létesítése a biogáztermelés növelésére a Magyar Cukor Zrt. kaposvári telephelyén (KEOP4.4.0/A/09)

Biogáztiszító-üzem

Nulla Külső energiaigényű cukorgyártás-hálózatra termelő biogáz-tisztítás megvalósítása” Projektazonosító: KEOP-4.10.0/B/12-2013-0132

 

3. Gazdasági konstrukció


Amint azt a fentiekben említettük, a feldolgozás során visszamaradó répaszeleteknek csak egy része kerül az MC korábban létesített fermentoraiba, ezért a BF Kft. jelen pályázat tárgyát képező második projektje a még fel nem dolgozott alapanyagból kinyerhető biogáz előállítására egy fermentor építését és üzemeltetését célozza meg. A fermentor azonban nem pusztán a cukorrépa-feldolgozási kampányidőszakban eddig biogáz-termelésre fel nem használt répaszelet-mennyiségből történő biogáz-fejlesztésre létesül, hanem az év további részében egyéb alapanyagokból szintén biogázt fog előállítani. A tevékenység gazdasági konstrukciójának lényege, hogy az MC – térítésmentesen – biogáz előállítására alkalmas alapanyagokat (a kampányidőszakban alapvetően répaszelet, kis mértékben szappanos víz és glicerin, a kampányon kívül pedig az előbbiek mellett melasz és korpa), valamint segédanyagokat bocsát a BF Kft. rendelkezésére, amely a létesítendő berendezésben villamos energia felhasználásával biogázt termel. A felhasznált alap- és segédanyagok az MC tulajdonában vannak, és ugyancsak az MC tulajdonát képezi a termelt gázmennyiség is. A Biogáz Fejlesztő Kft. tehát bérfeldolgozást végez, amelyért bérfeldolgozási díjat kap.

A keletkezett gázmennyiség a kampányidőszakban csaknem teljes mértékben kiváltja a Cukorgyár tulajdonában lévő erőmű alternatív tüzelésű kazánjainak földgázfelhasználását.

A kampányidőszakon kívül a termelendő 6,6 millió m³ biogázt a MC Zrt. 2010 IV. negyedévében üzembe állított melaszszárító állomása (3,6 millió m³), a MC Zrt. központi fűtési rendszere (2 millió m³) valamint a kaposvári városi fürdő (1 millió m³) használja fel.