Nulla külső energiaigény” stratégia Fermentor létesítése a biogáztermelés növelésére a Magyar Cukor Zrt. kaposvári telephelyén (KEOP4.4.0/A/09)

Biogáztiszító-üzem

Nulla Külső energiaigényű cukorgyártás-hálózatra termelő biogáz-tisztítás megvalósítása” Projektazonosító: KEOP-4.10.0/B/12-2013-0132

 

5. Előnyök


A projekt támogatással történő megvalósítása mind projekt-, mind össztársadalmi szinten számos előnnyel járna:

  • A BF Kft. projektjei hazánk egyik speciális szektorának, a stratégiai jelentőségű, és az elmúlt években jelentős zsugorodáson keresztül ment, cukoripar megmaradt, stabil pillérének középtávon teljesen fenntartható, „nulla külső energiaigényű” termelési modelljének mintaértékű megvalósítását végzi,
  • Ezen fejlesztések illeszkednek az energiapolitikai célkitűzésekhez, és az Új Széchenyi Terv munkahelyteremtő, biomassza hangsúlyú célrendszeréhez,
  • a BF Kft. projektjeinek támogatása azt az üzenetet hordozná, hogy a társadalom elismeri a helyi (munka)közösség által önerőből már elvégzett korábbi nagy értékű fejlesztések tapasztalatai alapján a termelés fenntarthatóságának fokozása érdekében megcélzott további erőfeszítéseket,
  • növelné a további, szintén a fenntarthatóság növelésének össztársadalmi szintű érdekében tervezett fejlesztések fontosságába vetett hitet (energiaimport-függőség arányaiban jelentős mértékű csökkentése, nemzeti földgáz-teljesítménygazdálkodáshoz való hozzájárulás, CO2-kibocsátás csökkentése),
  • a projekt eredményei, a támogatás ténye és az ebből a fentiek szerint levezetett pozitív társadalmi hatások az elvárt kommunikációs programok révén lényegesen szélesebb körben fejthetnék ki jótékony hatásukat, és természetesen
  • nyilvánvalóan kedvezőbbek lennének a projekt gazdaságossági mérőszámai.

A tervezett projekt legfontosabb eleme a 28 m magas és 25 m átmérőjű vasbetonszerkezetű, 25 m folyadékszintű, 13 744 m³ (teljes) térfogatú fermentor tartály, amelynek maximális biogáz-termelő kapacitása mintegy 3125 Nm³/h. A fermentor méretei, szerkezeti kialakítása és technológiai kapcsolatai megegyeznek az MC meglévő biogáz-termelő egységeinek méreteivel és technológiai kapcsolataival.

A bővítés konkrét helyszíne az MC Kaposvári Cukorgyárának 2417/29 helyrajzi számú ingatlanán a 2. fermentor és a gazométer közötti jelenleg még be nem épített terület. A többlet gáztermelés szükségessé teszi a répaszelet beadagoló, az irányító épület és a kompresszorház bővítését. A fizikailag is egyértelműen elkülönített bővítések a projekt elválaszthatatlan részét képezik, csakúgy, mint a gazométer és az erőmű között létesülő biogáz vezeték, amelyek nélkül a fermentor üzeméhez szükséges alapanyag előállítása és adagolása, a folyamat vezérlése és a termelt biogáz felhasználási helyre való szállítása nem lenne lehetséges.