Nulla külső energiaigény” stratégia Fermentor létesítése a biogáztermelés növelésére a Magyar Cukor Zrt. kaposvári telephelyén (KEOP4.4.0/A/09)

Biogáztiszító-üzem

Nulla Külső energiaigényű cukorgyártás-hálózatra termelő biogáz-tisztítás megvalósítása” Projektazonosító: KEOP-4.10.0/B/12-2013-0132

 

Nulla külső energiaigény

A KEOP-2009-4.4.0 pályázati konstrukció fontos célja a megújuló energiaforrások kiaknázásának fokozására, így a biogáz termelésére irányuló beruházások elősegítése. A megújuló energiaforrások (köztük a biogáz), ugyanis alkalmazhatóak villamos energia-, illetve hő- és villamos energia együttes, kapcsolt előállítására, illetve a keletkező biogáz – tisztítás után – a földgázhálózatba táplálható biometán termelésére. Az ilyen típusú projektek megvalósulása a megújuló források szélesebb körű alkalmazását és nagyobb részarányát biztosítja, hozzájárulva a helyi- és a nemzeti szintű energiastratégiai célkitűzések teljesítéséhez, valamint fontos lépéseket jelentenek az energetikai és a környezeti fenntarthatóság irányába. Hazánk kedvező mezőgazdasági adottságai miatta a biomassza alapú energiatermelés, ezen belül is a biogáz termelésének növelés megfelelően illeszkedik ezen célkitűzésekhez.