Nulla külső energiaigény” stratégia Fermentor létesítése a biogáztermelés növelésére a Magyar Cukor Zrt. kaposvári telephelyén (KEOP4.4.0/A/09)

Biogáztiszító-üzem

Nulla Külső energiaigényű cukorgyártás-hálózatra termelő biogáz-tisztítás megvalósítása” Projektazonosító: KEOP-4.10.0/B/12-2013-0132

 

7. Kielégíthető igények

Az új berendezés egy 120 nap hosszúságú kampány alatt 9 millió Nm³ (198 TJ) biogázt termel. (Ez a primerenergia-mennyiség elegendő lenne pl. Várpalota város távhőrendszere éves hőigényének ellátására.) A termelt biogáz a Cukorgyár erőművének gőzkazánjaiban eltüzelve 5,53 millió Nm³ (189 101 GJ) földgázt vált ki, miközben 4531 MWh kapcsoltan termelt villamos energia, és 100,7 TJ kapcsoltan termelt-, illetve 51,3 TJ nem kapcsolt hőenergia előállítását biztosítja. A kampányidőszakban nemzetgazdasági szinten kiváltott CO2-egyenérték 7499 t/év.

A BF Kft „nulla külső energiaigény” célrendszerbe kapcsolódó projektjeinek átláthatósága kedvéért, bár azok műszakilag és gazdaságilag is egyértelműen elkülönülnek egymástól, a már meglévő energiaigény (melaszszárító központ, MC Zrt központi fűtési rendszere, Kaposvár Városi Fürdő hőigénye) valamint a középtávú tervekben szereplő gáztisztítóhoz való kapcsolat a következő.

A projekt jelenlegi tervek szerint a kampány időszakon kívüli biogáz termelést három energiaigény kielégítésére termeli:

  1. A Kaposvári fürdő nyári időszaki 1 millió m³ igényének kielégítése,
  2. a MC ZRt központi fűtési rendszere 2 millió m³,
  3. A MC Zrt melasz szárító állomása : évi kb. 3,5-3,6 millió m³.

A gázmosó megvalósulása esetén a kampányon kívüli időszakban termelt biogáz teljes mennyisége (6 600 000 m³/év, 145 200 GJ/év) a fermentor-projekttől műszakilag és energetikailag teljes mértékben független projekt keretében megvalósuló gáztisztítóba kerülhet, de jelenlegi tervek szerint a gáztisztitó biogáz igényét az MC jelenlegi fermentorai elégítik ki. A gáztisztító az alapanyagként belépő biogázt biometánná alakítva adja majd át az MC-nek, amely azt a földgázhálózatra értékesíti. A primer energiahordozó importban ebben az időszakban elért megtakarítás 4,24 millió Nm³/év, a nemzetgazdasági szintű primer energia-megtakarítás 123,6 TJ. A kampányidőszakon kívüli termelésből származó nemzetgazdasági szintű megtakarításokat a gáztisztító-projekt javára kell majd elszámolni, mert a biometán termelése annak a fejlesztésnek a feladata lesz, viszont az ebben az időszakban vételezett villamos energia rendszerszintű kibocsátás-növekedései a jelen projektet is terhelik, azt számításba is vettük.

A projektre jellemző belső megtérülési ráta (4,47%) értéke 0-15% közé esik, ami indokolttá, illetőleg lehetővé teszi a projekt támogathatóságát, az elvégzett TISZ számítás szerint pedig a projekt a maximálisan megítélhető arányú vissza nem térítendő támogatásra, az elszámolható beruházási költség 50%-ára jogosult.