Nulla külső energiaigény” stratégia Fermentor létesítése a biogáztermelés növelésére a Magyar Cukor Zrt. kaposvári telephelyén (KEOP4.4.0/A/09)

Biogáztiszító-üzem

Nulla Külső energiaigényű cukorgyártás-hálózatra termelő biogáz-tisztítás megvalósítása” Projektazonosító: KEOP-4.10.0/B/12-2013-0132

 

2. Külső energia nélkül

A MC Zrt, mint Magyarország egyetlen, ezért a jövőben is stabilan működő cukorgyára, célul tűzte ki, hogy a cukorgyártást középtávon (3-6 éven belüli) külső energiaforrások bevonása nélkül, a mezőgazdasági és feldolgozási melléktermékekre építve energetikailag önellátóvá teszi. Ezzel egyrészt kiküszöböli a gyártásra és árakra jelentős hatást gyakorló földgázárváltozás negatív hatását, másrészt teljes egészében hazai erőforrásokra építve, lényegében nulla széndioxid-kibocsátásúvá alakul át a cukorgyártás.

Ezen cél megvalósítására a MC Zrt. és tulajdonosai a „nulla külső energiaigény” stratégia megvalósítására létrehozták a Biogáz Fejlesztő Kft-t (BF Kft.), mint projektcéget. A BF Kft. a fejlesztéseket három önálló, egymástól technológiailag és pénzügyileg is élesen elkülönülő projektként mint Projektgazda fogja megvalósítani és üzemeltetni. A projekttársasági formát a profiltisztítás, a költségek és eredmények átlátható és egyértelmű mérhetőségének igénye indokolja. A BF Kft. mögött pénzügyi és egyéb garanciákkal a stabil MC Zrt. áll.

A fermentorokból távozó fermentléből még további biogáz nyerhető, ezért a BF Kft. első projektje a meglévő biogáz-termelő kapacitásnak egy ún. utófermentorral (UF) való bővítése volt, amelynek kivitelezése már megkezdődött. A BF Kft. által a projekt megvalósításának támogatását 2010 májusában benyújtott KEOP-4.4.0/A/09-2010-0026 jelű pályázattal nyerte el. Jelen tanulmány készítése során feltételeztük, hogy az új fermentor az UF elkészülte után kezdi meg a termelést, azaz figyelembe vettük az UF üzeméből következő energetikai hatásokat (villamosenergia-igény, biogáztermelés).