Nulla külső energiaigény” stratégia Fermentor létesítése a biogáztermelés növelésére a Magyar Cukor Zrt. kaposvári telephelyén (KEOP4.4.0/A/09)

Biogáztiszító-üzem

Nulla Külső energiaigényű cukorgyártás-hálózatra termelő biogáz-tisztítás megvalósítása” Projektazonosító: KEOP-4.10.0/B/12-2013-0132

 

A biogáztisztítás

Az 1 milliárd forintot meghaladó beruházás, az évente 10 millió köbméter biogáz megtisztítására alkalmas biogáz tisztító állomás, amit az Agrana csoporthoz tartozó Biogáz Fejlesztő Kft. valósított meg a cukorgyári telephelyen. A projekt költségvetésének felét, 503 450 000 forintot  KEOP 4.10.0/C/12 pályázatban elnyert EU-támogatás biztosítja.

A „nulla külső energiaigény” eléréséhez szükséges további fejlesztések meghatározása során az MC a meglévő (beleértve a BF Kft. új reaktorát is) biogáztermelő-kapacitások kampányon kívüli kihasználását választotta. 1 millió tonna cukorrépa feldolgozása esetén a kampányidőszakban a jelenlegi földgáz-felhasználással egyenértékűen mintegy 10 millió m3 biogáz előállítása lenne szükséges. Ezt a 10 millió m3 biogázt a kampányon kívüli termelik meg a meglévő fermentorokkal, majd egy gáztisztító-berendezéssel biometánt állítanak elő – éves szinten 5 millió m3-t – amit hazánkban elsőként földgáz hálózatba táplálnak.

Műszaki tartalom

A földgázhálózatba történő betáplálhatósághoz a biogázt földgáz-minőségűre kell tisztítani és a metántartalom mellől a többi komponenst (víz, széndioxid, kén, stb.) el kell távolítani, továbbá gondoskodni kell a fűtőérték beállításáról.

A biogáztisztító-blokk a nyers biogázt a Magyar Cukor Zrt. és a Biogáz Fejlesztő Kft. fermentoraiból kapja 25 mbar túlnyomáson, 35°C hőmérsékleten, 100% relatív páratartalommal.

Első lépésként egy 500 mbar-os nyomásfokozás történik fúvóval. Ezt egy hűtve szárítás követi, amely során 5°C-ra hűtik le a biogázt. A kondenzátumot leválasztják, és eltávolítják a rendszerből, kilevegőztetve a gyári csatornahálózatba adják. Ez után aktív szenes kéntelenítés következik, melynek során a biogáz kén-hidrogén tartalmát 3 ppm alá csökkentik. Egy 10 µm-es szűrő leválasztja a gázban lévő szennyeződést.

A mechanikailag tiszta, alacsony víztartalmú biogáz nyomását kompresszorral emelik fel 16 bar nyomásra. A komprimálás során felmelegedő biogázt hőcserélőn visszahűtik 5°C-ra.

A membránmodulban az Air Liquid által gyártott polimermembrán-egységek vannak elhelyezve. A membrán szelektív átengedése által a szén-dioxid és egyéb gázok (H2S, O2, H2O) elválasztódnak a metántól (CH4). A membrán modul két lépcsős membrán egységből áll, egy nagymértékű metánvisszanyerést biztosító harmadik és negyedik membrán fokozattal kiegészítve. A membránokon hőmérséklet- és nyomásszabályozáson keresztül optimalizálják az elválasztást.

A széndioxidhulladék-gáz kevesebb, mint 0,5% metántartalommal egy 10 m magas kéményen keresztül a szabadba kerül. A tisztított biometán nyomását redukálják.

Mind a metán, mind a széndioxidos hulladékgáz a rendszerből való továbblépése előtt ellenőrzésen megy keresztül, és bármelyik gáz nem megfelelő minősége esetén mind a két gáz együtt visszavezetésre kerül a gyári biogáz hálózatba. Ugyanígy vissza van vezetve, ha a befogadó földgáz hálózat nem tudja a termelt biometán mennyiséget befogadni vagy annak minősége nem felel meg az előírásoknak. A tiszta biometán megfelelő fűtőértékének beállításához propánt adagolnak, majd az előírásoknak megfelelően szagosítják. Az így kezelt biometánt az FGSZ előírásainak megfelelő szűrő-mérő állomáson keresztül a földgáz hálózatba táplálják.