Nulla külső energiaigény” stratégia Fermentor létesítése a biogáztermelés növelésére a Magyar Cukor Zrt. kaposvári telephelyén (KEOP4.4.0/A/09)

Biogáztiszító-üzem

Nulla Külső energiaigényű cukorgyártás-hálózatra termelő biogáz-tisztítás megvalósítása” Projektazonosító: KEOP-4.10.0/B/12-2013-0132

 

Újabb fermentort épített a Biogáz Fejlesztő

A Magyar Cukor Zrt. projektcége, a Biogáz Fejlesztő Kft. 2011 márciusában kezdte el a még fel nem dolgozott alapanyagból kinyerhető biogáz előállítására egy újabb fermentor építését. A projekt tervezett költsége 1 081 354 669 Ft, melynek felét – 540 677 335 Ft-ot – a KEOP-programban elnyert, európai uniós pályázati forrás biztosítja. A most elkészült fermentorban nem pusztán a cukorrépa-feldolgozási kampányidőszakban eddig biogáztermelésre fel nem használt répaszeletből fejlesztenek biogázt, hanem az év további részében egyéb alapanyagokból (melasz és korpa) szintén biogázt fognak előállítani. Az így termelt gázmennyiség a kampányidőszakban csaknem teljes mértékben kiváltja a cukorgyár tulajdonában lévő erőmű alternatív tüzelésű kazánjainak földgázfelhasználását. A kampányidőszakon kívül a termelendő 6,6 m m³ biogázt a MC Zrt. a melaszszárító-állomás a MC Zrt. központi fűtési rendszere, valamint a kaposvári városi fürdő használja fel.

A projekt megvalósítása során elkészült a 16 000 m3 (teljes) térfogatú vasbeton szerkezetű fermentortartály. A 3 125 Nm³/h biogáz termelésére képes fermentorhoz kapcsolódik a beadó szerkezet és fermentlévonal, illetve a villamos és automatizálási rendszerek. A megnövekedett gáztermelést kibővített gázvezetékrendszer, fúvók és fáklyák kezelik a kapcsolódó létesítményekben. A próbaüzem indítása az elkövetkező hetekben várható. Az új berendezés várhatóan egy 120 nap hosszúságú kampány alatt 9 millió Nm³ biogázt termel. Ez a primerenergia-mennyiség elegendő lenne egy 20 ezer lakosú magyar város távhőrendszere éves hőigényének ellátására.

Új energia

Az ipari hulladéknak minősülő melléktermék kiváló biomassza alapanyag, amelyből biogáz fejleszthető, s ezzel a gyár energiaszükségleteit részben fedezhetik. A cukorgyári szakemberei által kidolgozott technológia alapján a rendszert a Biogáz Fejlesztő Kft. építi fel. 2007-ben készültek el az első fermentorok, majd 2011-ben uniós támogatással az utófermentor. A termelt biogázmennyiséget a cukorgyár üzemi erőművében használják fel – döntő mértékben kapcsoltan termelt – hő- és villamos energia előállítására. Eddig a 2, egyenként 13 000 m³-es fermentorban a rendelkezésre álló cukoripari melléktermékek mintegy felét tudták feldolgozni, mellyel megközelítően a gyár földgáz-felhasználásának felét váltották ki.

Nulla külső energiaigény, nulla széndioxid-kibocsátás

A MC Zrt. mint Magyarország egyetlen és stabilan működő cukorgyára célul tűzte ki, hogy a cukorgyártást középtávon (3-6 éven belül) külső energiaforrások bevonása nélkül, a mezőgazdasági és feldolgozási melléktermékekre építve energetikailag önellátóvá teszi. Ezzel egyrészt kiküszöböli a gyártásra és árakra jelentős hatást gyakorló földgázárváltozás negatív hatását, másrészt teljes egészében hazai erőforrásokra építve, lényegében nulla széndioxid kibocsátásúvá alakul át a cukorgyártás.