Cégünkről
A biogázról
Szabályozási környezet
Sajtószoba
Linkek

Projektjeink


A megújuló energiaforrások (köztük a biogáz) villamos energia-, illetve hő- és villamos energia együttes, kapcsolt előállítására, illetve a keletkező biogáz – tisztítás után – a földgázhálózatba táplálható biometán termelésére alkalmazhatóak. Az ilyen típusú projektek megvalósulása a megújuló források szélesebb körű alkalmazását és nagyobb részarányát biztosítja, hozzájárulva a helyi- és a nemzeti szintű energiastratégiai célkitűzések teljesítéséhez, valamint fontos lépéseket jelentenek az energetikai és a környezeti fenntarthatóság irányába. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Programja (KEOP) KEOP-2009-4.4.0 (Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés) pályázati konstrukciójának is fontos célja a megújuló energiaforrások kiaknázásának fokozására, köztük a biogáz termelésére irányuló beruházások elősegítése.


A Magyar Cukor kaposvári gyárában a répafeldolgozás után visszamaradó répaszelet mezőgazdasági és állattartási célú felhasználása csökkenő tendenciájú, emiatt folyamatosan keresni kell az anyag hasznosításának új lehetőségeit. A helyi szakemberek több mint 4 éves, intenzív és eredményes saját kutatási-fejlesztési tevékenységének eredményeként a megoldást a répaszeletekből fermentációs eljárással történő biogáz termelésében találták meg, amelynek megvalósítására a saját kísérleti berendezéssel szerzett tapasztalatok alapján két, egyenként 12 ezer m3 térfogatú fermentort építettek. A termelés 2007 októberében indult meg. A termelt biogáz-mennyiséget a Kaposvári Cukorgyár üzemi erőművében hasznosítják – nem elhanyagolható mértékben kapcsoltan termelt – hő- és villamos energia előállítására, éves szinten közel 9 millió m3 földgáz felhasználását kiváltva.


A biogáz-termelés sikeres megvalósítása a Magyar Cukor Zrt.-t további fejlesztésekre ösztönzi, aminek nyersanyag oldalról nincs akadálya, hiszen jelenleg a cukorgyártás során visszamaradó répaszeleteknek csak egy részét tudják feldolgozni a fermentorok.


A Magyar Cukor, mint Magyarország egyetlen cukorgyára, azt a célt tűzte ki, hogy a cukorgyártást középtávon (3-6 éven belüli) külső energiaforrások bevonása nélkül, a mezőgazdasági és feldolgozási melléktermékekre építve energetikailag önellátóvá teszi. Ezzel a cukorgyártás - teljes egészében hazai erőforrásokra építve - lényegében nulla széndioxid kibocsátásúvá alakul át.


Ezen cél megvalósítására a MC Zrt. és tulajdonosai a „nulla külső energiaigény” stratégia megvalósítására létrehozták a Biogáz Fejlesztő Kft.-t, mint projektcéget, amely a fejlesztéseket három önálló, egymástól technológiailag elkülönülő projektként fogja megvalósítani és üzemeltetni.


A fermentorokból távozó fermentléből, utóerjesztéssel további biogáz nyerhető, ezért a Biogáz Fejlesztő Kft. első projektje a meglévő biogáz-termelő kapacitásnak egy ún. utófermentorral való bővítése.


A projekt által megcélzott utófermentor létesítésével az átlagosan 100 naptári nap hosszúságú kampány során a Biogáz Fejlesztő 720 ezer m3 mennyiségű biogázt állít elő, melynek révén a Kaposvári Cukorgyár hő- és technológiai villamosenergia-igényéből 11.556 GJ, illetve 530 MWh előállítása megújuló alapú energia-bázisra kerül. A hőigények döntő hányadát a cukortermelés technológia szükségletei teszik ki, de az épületek fűtéséről és a használati melegvíz-ellátásról is az erőmű gondoskodik.


Az „Utófermentor létesítése a biogáztermelés növelésére az MC Zrt. kaposvári telephelyén” című projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatása összege 90 291 330 Ft.


Támogatást nyújtó:


Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Környezet és Energia Operatív Program IH; www.nfu.hu

ÚMFT infovonal: 06 40 638-638; nfu@nfu.gov.hu


Közreműködő szervezet:

Energia Központ Nonprofit Kft

1134 Budapest, Váci út 45.

www.energiakozpont.hu

Utófermentor

© 2010 Biogáz Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság - Minden Jog Fenntartva I 7400 Kaposvár, Pécsi utca 10-14. I

Tel.: +36 42 321-456, Fax: +36 42 321-345 I

Impresszum